Още в първия си работен ден областният управител Галин Григоров разпредели ресорите на заместниците си Валентин Колев и Свилен Иванов. С малка промяна Колев ще поеме всички ресори, за които отговаряше в периода от май 2016 до февруари тази година, когато заемаше същия ръководен пост. В неговите ръце ще е регионално развитие и устройство на територията, отбранително-мобилизационна подготовка, сигурност и борба с корупцията, защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи, транспортно обслужване и безопасност на движението. Освен това Колев ще отговаря за образованието, културата и социалните дейности, като за сметка на този ресор неговият колега Свилен Иванов ще поеме екологията и опазването на околната среда. Той ще отговаря също за административния контрол, комуналните дейности и благоустрояване, здравеопазването, младежките дейности, туризма.