Мажоритарният акционер на „Фазан“ - „Стара планина холд“ АД, е представил търгово предложение за изкупуване акциите на останалите акционери, става ясно от съобщение на дружеството до Българска фондова борса. Така предположенията на „Утро“, че това ще бъде следващата стъпка на холдинга след придобиването на дял от над 90%, се оправдаха напълно. „Стара планина холд“ АД изчака последния ден от 14-дневния срок след приключване на увеличението на капитала - 26 май, за да внесе предложението си.
 По предложението трябва да се произнесе Съветът на директорите на „Фазан“, но този акт е формален. Търговото обаче трябва да бъде одобрено от Комисията за финансов надзор, който трябва да провери дали предлаганата цена за акциите на миноритарните собственици е справедлива. Каква е офертата на холдинга, все още не е известно. Акциите на русенския производител на чорапи не са сред най-търгуваните на борсата и последната регистрирана за тях цена е от 7 февруари на ниво 1,39 лева за ценна книга.
Както „Утро“ писа, мажоритарният акционер на „Фазан“ - „Стара планина холд“ АД, прехвърли прага от 90% от броя на гласовете в общото събрание на русенското предприятие в резултат на извършеното увеличение на капитала. Холдингът използва 100% от правата си, като записа и заплати нови 566 409 броя акции - нещо, което другите акционери предпочетоха да не направят. Така „Стара планина холд“ АД вече притежава 91,75% от капитала на чорапената фабрика. 
Ако търговото предложение бъде одобрено от Комисията за финансов надзор, малките акционери ще имат избор да приемат офертата или не. Ако „Стара планина холд“ успее да придобие 95% от капитала на „Фазан“ или още 3,25% от акциите, той ще има право да изкупи и останалите до 100%, независимо дали собствениците им искат да продават, или не. Ако търговото приключи успешно, холдингът ще може и да отпише „Фазан“ от публичния регистър. Тогава акциите на русенското дружество вече няма да могат да се търгуват на фондовата борса, а то ще бъде освободено от задълженията да предоставя всяко тримесечие финансови отчети и друга публична информация.