Център за правата на децата под управлението на сдружение „Еквилибриум“ започва дейност в Русе във вторник. Градът е един от четирите, в които ще бъде разкрита такава иновативна социална услуга. Тя има за цел да подпомогне работата на специалистите при случаи на деца, които са в конфликт и контакт със закона.
Центърът се намира на втория етаж в сградата на Комплекса за социални услуги за деца и семейства на бул. „Липник“ 14, а официалното откриване ще е на 30 май в 11 часа. В него ще има специално оборудвани помещения, където децата и родителите ще могат да споделят проблемите си и да намерят възможно най-добрите решения за преодоляването на трудни житейски ситуации. Специално внимание ще се обърне на уязвимите младежи от 10 до 18 години и техните семейства, като те ще бъдат посрещани от професионален екип - психолози, юрист, арт-терапевт и инструктор по източни бойни изкуства. Предвидени са също ателиета по изкуства и музика, фитнес и обучение в източни бойни изкуства, ще се организират вълнуващи мисии, пътешествия, занимания с екстремни спортове, приключенски лагери и игри. Проектът, който е по програма на Националната мрежа за децата, финансиран от фондация „Велукс“, ще се реализира от сдружение „Еквилибриум“, което има богат опит в работата по социални проекти в Русе. Такива центрове ще бъдат разкрити също в София, Пазарджик и Враца.