Абитуриентските балове отново са повод данъчните да започнат засилени проверки за укривани обороти.
През деня ще бъдат наблюдавани търговците на цветя, фризьорските салони и козметичните студиа, а вечер приходните служители ще държат под око ресторанти, дискотеки и увеселителни комплекси не само в Русе, но и в целия регион. Внимание ще бъде обърнато и на по-малките заведения, които напоследък  са предпочитани от родителите, за да посрещнат в тях роднините и приятелите си. 
Навсякъде данъчни ще следят за реално отчитане на търговските обороти и издаване на фискални бонове за всички поръчки. Вече са направени анализи по метода за оценка на риска и дистанционни наблюдения на касовите апарати с използване на данни от минали години на различните типове заведения и е създадена организация за тяхното ефективно наблюдение от редуването на няколко контролни екипа. Осигурено е съдействието и на други държавни институции.
При неиздаване на касова бележка наказанието е санкция за юридически лица и еднолични търговци в размер от 500 до 2000 лв. При повторно нарушение размерът на санкцията е от 1000 до 4000 лв. За продавача или лицето, което е било длъжно да издаде касова бележка, но е приело плащането, без да изпълни задължението си, глобата е от 100 до 500 лева.