Поскъпване на цената на водата с 30 стотинки с ДДС през тази година предлага русенското ВиК дружество. Най-голямото увеличение ще усетим именно през 2017-а, тъй като то ще е с 18% и кубик вода вече ще струва 2,02  лева при сегашна 1,72 лв. Според предложенията на новия инвестиционен план се предвижда до 2021 година за услугата да плащаме по 2,32 лева. 
Цената на водата в Русе е под социалната поносимост, показват изчисленията на местното ВиК дружество. Тя се изчислява на база на средните доходи на населението в региона и потреблението на вода, като излиза, че русенци могат да плащат по 3 лева за кубик, обясни шефът на ВиК-Русе Сава Савов. 
Увеличението на цената на услугата е свързано с инвестиционната програма на дружеството. Всъщност подобно предложение беше направено през юни миналата година, но след това бизнес планът беше доработен. 

На база на допълнителните уточнения на параметрите на бизнес плана и във връзка с измененията за едногодишния период коригираме и правим второ предложение за цените на услугата. Отчетени са измененията на минималната работна запалта и всички други разходи, свързани с персонала. Предложението не се различава съществено от първото, посочи Савов, като припомни, че тогава то беше кубик вода да струва 1.98 лева. 
За тази година са планирани инвестиции в размер на 3 млн. лева собствени приходи, като допълнително ще има и европейско финансиране. За сравнение миналата година са били 1,5 млн. лв. Бъдещите инвестиции са насочени към подмяна на мрежата с цел намаляване на загубите и подобряване качеството на услугата. Що се отнася до загубите на вода, за 2016 те са били около 41%, а в селата до 60%, като показателите са едни от най-ниските в страната, отбеляза Савов. Прогнозата за тази година е, че загубите ще намалеят с около 1% предвид планираните инвестиции. Савов подчерта, че за следващите 15 години дружеството ще инвестира 38,4 млн. лева в изграждане на нова водоснабдителна и канализационна мрежа в областта, като се очаква загубите да намалеят до 36%. 
Предстои Комисията за енергийно и водно регулиране да насрочи публично обсъждане, а след това да се проведе закрито заседание и да се одобри бизнес планът на местното ВиК дружество.