Средната работна заплата в Русенска област намалява с 14 лева, а 2000 работещи по трудов договор изчезват - това са доста изненадващите резултати, които Националният статистически институт (НСИ) дава за трудовия пазар в областта през първото тримесечие на годината. Числата обръщат вече няколкогодишната тенденция за непрекъснат ръст на тези показатели - нещо, което можеше само да ни радва. Сега обаче средната работна заплата в Русенско отчита спад от 828 на 814 лева, а броят на наетите по трудово правоотношение - от 70 400 на 68 400 души.
Какво толкова се случи през това тримесечие, че така да промени картината? Не сме чували някъде да има сериозни уволнения, напротив, има глад за работна ръка. Тогава къде изчезнаха тези 2000 работещи? Статистиката не отговаря, тя си служи със средни данни. Най-вероятното обяснение обаче е, че от 1 януари извадката от фирми, върху които стъпва статистиката, е друга. НСИ работи с действителни данни от ведомостите на предприятията, но няколкото статистици от Русе няма как да следят 11 хиляди фирми от областта. Затова се отчитат на 100% само най-големите с над 100 човека персонал. От търговците с 50-99 заети се следят 40%, а от най-малките фирми с до 49 заети (които са огромният брой) - само 5%. И докато групата на най-големите компании е сравнително постоянна, извадката с по-малките фирми се променя всяка година на случаен принцип. И данните стават трудно съпоставими.
Подобни аномалии - рязък скок или спад на работещите през януари, се наблюдава и в предишни години, така че тази не е изключение. През първия месец на 2016 г. например броят на наетите скача с 1400 души, за което няма логично обяснение. В предишния януари пък намалява с 1800. Очевидно в методиката на НСИ нещо куца.
А ако вземем за база януари, при вече една и съща извадка, средната заплата от началото на годината  расте. От 803 лева през първия месец на годината, тя става 807 лв. през февруари и достига 831 лева през март. А броят на заетите практически остава същия.