598 хил. лева приходи от нощувки реализират хотелите и другите места за настаняване в Русенско през традиционно силния месец март, показват данните на националната статистика. Въпреки че постъпленията в средствата за подслон нарастват почти двойно спрямо предходния месец февруари, те остават по-слаби в сравнение с миналогодишните. Такава бе картината и през първите два месеца от годината.
Броят на отседналите в областта туристи намалява с около 800 души в сравнение с март 2016 г. Реализираните нощувки са с 2100 по-малко. В резултат приходите на хотелите и другите места за настаняване в областта падат с около 6 на сто спрямо година по-рано, когато постъпленията от нощувки бяха 636 хил. лева.
По-малко са отседналите в Русе както от България, така и от чужбина. Броят на туристите от чужбина пада с около 30 на сто, докато числото на българските туристи се свива незначително.
Както беше отчетено и в първите два месеца на годината, и през март от всички места за настаняване най-предпочитани се оказват четиризвездните хотели. В тях са реализирани почти половината нощувки (48%). Поради по-високите си цени четиризвездните хотели получават и лъвския пай от приходите - 348 хил. лева или 58% от всички. 
През март в места за настаняване с една и две звезди са реализирани 4816 нощувки или 38% от всички. В хотелите с 3 звезди, от които този месец в областта са работили 7, са пренощували 1141 лица, които са донесли скромните приходи от 78 хил. лева.
Отседналите през март в Русе туристи са общо 7370, от които 1433 са чужденци. Реализираните нощувки в общо 40 хотела и други места за настаняване в областта са 12 164 или по 1,65 на човек. Запълняемостта на легловата база е 23%, което означава, че от 100 легла средно по 77 на ден са оставали незаети.