Да се закупи нова специализирана техника, с която доброволното формирование в Ценово да реагира при извънредни ситуации и природни бедствия. Това е целта на един от проектите, с които общината ще кандидатства по трансграничната програма „INTERREG Румъния-България 2014-2020“, като идеята ще се реализира съвместно с румънските общини Хотареле и Гряка. Приблизителната стойност на проекта за община Ценово е около 400 000 лева, а собственото участие е между 2-5%. Другото проектно предложение на общинската администрация предвижда изграждането на културно-информационен център в Караманово. Водещ партньор по този проект е окръжният съвет в Гюргево, а проектната стойност за община Ценово е около 650 000 евро.