Пореден растеж както на промишленото производство, така и на строителството и търговията на дребно, отчита Националният статистически институт през март. Общата картина на българската икономика остава оптимистична и в началото на настоящата година след солидния растеж, отчетен през 2016 г., когато БВП се повиши с цели 3.4 на сто.
Индексът на промишленото производство нараства през март с 0.8% спрямо февруари, когато беше отчетен солиден скок от 3.7 на сто. Спрямо година по-рано календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира ръст от 5.9%.
Индексът на НСИ за продукцията в сектор „Строителство“ през март е с 1.7% над равнището през февруари, когато беше отчетено повишение с 2.2%. На годишна база строителството регистрира солиден ръст от 5,6% и пречупва негативната тенденция в сектора. 
През март оборотът в търговията на дребно се повишава с 0.8%, след повишение с 0.2% през февруари и с 0,5% през януари. На годишна база търговският оборот се увеличава с цели 5.9%.