До 26 май ще се приемат заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 година, съобщи ДФ „Земеделие“. Приемът на документи стартира вчера.  
За финансовата 2017 г. индикативният бюджет по мярката е в размер на 16.4 млн. лева, а за 2018 г. - 28.1 млн. лева. От този прием ще се финансират само проекти, които са с краен срок на изпълнение през тези две финансови години.
Това е една от най-търсените мерки в лозарския сектор, тъй като огромната част от масивите са стари и трябва просто да се изкоренят. За което са необходими много пари, а ресурсът по мярката е скромен. През миналата година в Русенско за преструктуриране и конверсия са одобрени едва 63,9 ха. В същото време 1340 хектара, 83.66% от всички масиви, са на възраст над 30 години и на практика не се обработват. С това темпо, осъвременяването на масивите ще отнеме 20 години, а след толкова време преструктурираните в последните години лозя вече ще са стари и отново ще са за подмяна.