Благодарение на значително увеличените продажби на електрическа енергия, „Топлофикация Русе“ започва отлично годината във финансово отношение, отчитайки фантастичната печалба от почти 7.5 млн. лева за първите три месеца на годината. Благодарение на студената зима, дружеството си помага и с по-добри приходи от продажба на топлоенергия на русенските домакинства и бизнес, но увеличението там не е толкова съществено - с около 1 млн. лева. 
Продажбите на електронергия от топлофикационната част нарастват с 3.9 млн. лева, а от кондензационната част - с над 5.5 млн. лева. Така общите приходи за тримесечието бележат ръст с над 50 на сто в сравнение със същия период на миналата година - от 19.5 на 29.9 млн. лева.
Само преди месец, в годишния си доклад за 2016 г., „Топлофикация Русе“ прогнозира за настоящата година увеличение на нетните приходи от продажби с 6 млн. лева до 66.15 млн. лева и счетоводна печалба от 811 хил. лева. Съдейки по резултатите от първото тримесечие, тази прогноза може да се окаже много скромна. Положението обаче може да се промени съществено след 1 юли, когато ще влязат в сила все още неопределените нови цени за следващия период до 30 юни 2018 г.
Въпреки тези отлични резултати, „Топлофикация“ продължава да изпитва проблеми с ликвидността, тъй като по-голямата част от тези продажби на електроенергия са фактурирани, но фактически все още неплатени от НЕК. В резултат вземанията на русенското дружество нарастват с 22 млн. лева, което го принуждава от своя страна да бави разплащанията със свои клиенти и доставчици. Според отчета, тези текущи задължения нарастват с 13 млн. лева.
Към 31 март в „Топлофикация Русе“ работят 303 човека, като намаляват спрямо предходната година с около 15 души.