118 проверки са извършени от Инспекцията по труда в Русе през март, съобщи главен инспектор Светлана Лазарова. Установени са 555 нарушения, като по-голямата част от тях, 392, са свързани с условията на труд. 
Съставени са 11 акта, като два от тях са за неизпълнени предписания, а други три - за нарушения на нормите за командироване на българи в чужбина.
Издадени са и наказателни постановления общо за 7400 лева. 
Измежду постъпилите 20 жалби и сигнали на граждани преобладават тези за неизплатени заплати и командировъчни, каза Светлана Лазарова. И поясни, че част от сигналите всъщност били неоснователни. Прави впечатление, че напоследък работещите са все по-добре запознати с правата си, зачестяват обемни и конкретни сигнали, като немалко от тях са за неосигурени условия за почивка, коментира главният инспектор. Често обаче жалващите се споделяли лични проблеми и такива, които не са в компетенциите на ИТ. Оплакват се, например, от дискриминация - в такива ситуации ние ги съветваме към кого да се обърнат с подобни проблеми, обясни Лазарова.