Русенският окръжен съд отказа да отмени глоба от 7000 лева, наложена на „Полибитум“ ЕООД заради незаконно строителство. Магистратите обаче решиха да я намалят с 2000 лева и така сега санкцията е 5000 лева. 
На 28 ноември миналата година служители на ДНСК извършили проверка в имот на фирмата и видели, че тя гради инсталация за производство на битумна емулсия с цели три резервоара, като към новите постройки бил добавен и склад. Всичко това ставало без строителни книжа и каквито и да било разрешителни. Последвало издаване на акт, който представител на фирмата подписал без възражения. 
По-късно от „Полибитум“ внесли писмени възражения, в които се опитали да оправдаят правото си на строеж, но това не спряло издаването на наказателното постановление на 8 февруари, в което била определена и санкцията от 7000 лева. 
От фирмата я атакували в Районния съд, но той сметнал, че наказанието е правилно наложено. Причината сега да се намали глобата пък била, че от „Полибитум“ доброволно изпълнили друга заповед на ДНСК за събаряне на незаконния строеж. 
В случай, че някоя от страните е недоволна, може да обжалва решението пред Административния съд.