Да управляваш парите на българите за втора пенсия се оказва все по-доходен бизнес, показват окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2016 г., публикувани от управление „Осигурителен надзор“ на Комисията за финансов надзор (КФН). Докато реализират доходност за осигуряваните в техните фондове от около 2% годишно, пенсионноосигурителните дружества в България приключват 2016 г. с с 21% ръст на печалбата в сравнение с 2015 г. Деветте компании са на плюс с общо 58,6 млн. лв.
Пенсионните дружества формират печалбата си от събираните от тях такси - входна такса от всяка месечна вноска и такса за управление, която е процент от активите или печалбата. И при положение, че броят на осигуряваните и активите им се увеличават всяка година (пенсии още никой не изплаща), приходите им все растат и растат. 
За да се коригира тази явна несправедливост, от миналата година стартира поетапно намаляване на събираните от дружествата такси. Входната такса намаля от 5% на 4% през 2016 г., от тази година е 3.75%, а догодина ще стане 3.5%. Инвестиционната такса, която се начислява на базата на нетните активи на дружествата, намаля от 1% до 0,75%, тази година е 0,6%, а догодина ще стане 0.5%.
Тези корекции засега не пречат на управляващите дружества да реализират много прилични печалби. В края на 2016 г. акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване се равняват на 10,8 млрд. лв. и регистрират ръст от 15,2% спрямо края на 2015 г.