До 2020 г. едва 2% от работодателите ще наемат висшисти с диплома по туризъм. Това показва социологическо проучване, проведено като част от подготовката на рейтинговата система на висшите училища в България, съобщиха от МОН.
Въпреки намаления прием за предстоящата академична година броят на първокурсниците в професионално направление „Туризъм“ - 2138, ще надхвърли заявката на национално представителните работодателски организации. Те са декларирали необходимост от 1800 специалисти с висше образование в тази област.
Освен това по данни от Националния осигурителен институт и рейтинговата система приложението на придобитото висше образование в сферата на туризма е най-слабо в сравнение с всички други професионални направления. Само 19.7% от абсолвентите с такива дипломи работят по специалността си при средно 47% за всички направления.
В момента 10 държавни и четири частни висши училища в страната обучават общо 4854 студенти в направление „Туризъм“. Средно образование в тази сфера дават 112 училища, 85 от които са професионални гимназии.