Повече от 10 русенци потърсиха съдействие за разрешаване на свои социални и битови проблеми по време на приемната на депутатите от ГЕРБ Пламен Нунев, Светлана Ангелова и д-р Андриан Райков. Пред Ангелова бяха поставени въпроси за интеграционните добавки, пенсия от починал съпруг, работата на ТЕЛК. Нунев бе ангажиран с проблеми на общинските кметове, а Райков обсъди с общински съветници от ГЕРБ развитието на Русе и очакваните законодателни решения в тази област. Новоприет член на ГЕРБ получи своята карта.
Приемните на депутатите от ГЕРБ се провеждат всеки понеделник. В тях участват и общински съветници от партията. Записванията стават на място в търговски комплекс „Родина“, ет.2, както и на тел. 082/82 52 64.