Десет дни преди края на данъчната кампания в офиса на НАП в Русе вече са приети 9508 годишни декларации на физически лица, съобщиха от приходната агенция. От тях 3841 или 40,4% са изпратени по Интернет. С електронен подпис са подадени 1609 броя, а с ПИК - 2232. 
Тази година срокът изтича на 2 май, тъй като 30 април е в неделя, а 1 май е почивен ден, напомнят от НАП. Най-лесно и бързо формулярите могат да се подадат по електронен път, без електронен подпис. За целта е необходим персонален идентификационен код - ПИК, който се издава безплатно в офис на НАП. Срокът за довнасяне на данъка по декларациите също изтича на 2 май.
До този момент в цялата страна са приети общо 270 000 формуляра. От тях 112 000 са подадени по електронен път, подписани с ПИК или електронен подпис. 60 500 от подалите до този момент са декларирали доходи от наем на движимо и недвижимо имущество, 118 000 от трудови правоотношения. Близо 60 000 от подалите досега декларации са ползвали данъчни облекчения, като по този начин те ще платят общо със 17 млн. лв. по-малко данъци.