Имотните сделки в Русенско бележат лек спад през първото тримесечие на тази година, а огромната част от покупко-продажбите продължават да се плащат в брой. Това показват данните на Агенцията по вписванията за периода 1 януари-31 март. 
За трите месеца са регистрирани 1181 имотни сделки при 1232 за същия период за миналата година. За тези покупко-продажби са вписани едва 304 ипотеки при 411 за първото тримесечие на 2016 г.
Данните показват относително постоянна активност на купувачите на имоти, но известно намаление на хората, които искат да се възползват от по-ниските лихви по кредитите, за да купят нов имот или да рефинансират стари кредити. Данните не разграничават сделките от рефинансиранията, както и сделките с различните видове имоти. Със сигурност обаче може да се каже, че повечето сделки се сключват без помощта на кредит и заем се използва при едва 1/4 от покупко-продажбите.
За цялата 2016 г. бяха регистрирани 5857 сделки. В последните години се сключват 1200-1700 сделки всяко тримесечие и няма някакви признаци за забележим ръст.