Имайки предвид създалото се в момента напрежение сред населението на Бъзън, породено от идеята за монтаж на асфалтова база, бихме искали да предложим компромисен вариант и за двете страни - асфалтовата база, която възнамеряваме да изградим, да бъде тип мобилна (на колела и шасита). Тя, естествено, ще отговаря на всички хигиенни и екологични изисквания. Това посочва изпълнителният директор на регистрираната в Шумен „Автомагистрали Черно море“ инж. Димо Димов в отворено писмо до кмета на Бъзън Василена Цанкова. В него той обяснява, че към момента подобна мобилна асфалтова база е монтирана в търговищкото село Кралево, като отстоянието до първите жилищни сгради е същото като  в Бъзън. 
Този тип асфалтови бази позволяват изключително кратки срокове за монтаж - 14 дни, и за демонтаж - около 4-5, с което се надяваме да успокоим населението, че ако по някакви причини в даден момент възникне съмнение и се докаже нарушение на някои от хигиенните или екологични изисквания за качество на въздуха, ние ще имаме възможност да демонтираме базата за няколко дни, обяснява Димов. 
В писмото си той отново припомня инвестиционното намерение на фирмата, като подчертава, че закупената от тях земя, която е със статут на промишлен терен, е бивша база за производство на бетонни смеси. 
Предназначението няма да бъде променяно, нито пък въздействието в сравнение с това, което предишното производство е оказвало върху населението и посевите наоколо, ще бъде по-голямо. Напротив - производствените бази, които възнамеряваме да монтираме на този терен - асфалтова база, бетонов възел и инсталация за производство на бетонови изделия, отговарят на всички екологични стандарти, действащи в страната, и ще бъдат съобразени с всички законови изисквания за този вид дейност, казва в писмото си директорът на „Автомагистрали Черно море“. 
От фирмата съобщават още, че стойността на инвестицията е приблизително 5 млн. лева, като реализацията на проект с подобни мащаби е невъзможна без проектите за всички инсталации да се съгласуват с всички заинтересовани институции и без да имат издадени всички необходими разрешителни. 
По никакъв начин не бихме си позволили с реализирането на инвестиционното ни намерение на територията на Бъзън да застрашим живота и здравето на жителите на селото, техните животни или посеви. Това изначално би противоречало на основните морални и професионални норми, които винаги са били в основата на извършваната от нас дейност, категоричен е Димов. Той подчертава, че „Автомагистрали Черно море“ е публична компания, която основно работи с обекти държавна собственост - с държавно или европейско финансиране, и че в работата си са доказали професионализма, обществената си ангажираност и отговорност към спазването на всички законови и морални рамки. 
В отвореното писмо до кмета на Бъзън от фирмата се извиняват за неудобствата и проблемите с населението, породени от инвестиционното им намерение, като публично отричат разпространените слухове за въвличане в корупционни схеми. 
Нашето инвестиционно намерение е подчинено единствено и само на законосъобразността, прозрачността и професионализма в сферата, в която работи. В същото време, в опит да бъде попречено на развитието на нашето дружество, се прокрадва обслужването на чужди корпоративни интереси, чрез които 4-5 души се изкушават „да обзаведат еднократно спалните си“, докато нашето желание е единствено дългосрочно и ползотворно сътрудничество с управляваното от вас кметство и неговите жители, обръща се Димов към Цанкова. 
От фирмата отново потвърждават ангажимента си, че ще разкрият около 20 работни места, като за тях предпочитат да наемат жители на селото. Освен това през следващите десет години ще асфалтират посочени от кметството улици с произвежданите от базата смеси в размер на 300 тона, което има равностойност приблизително на 50 000 лева. 
Ще правим всичко според възможностите си и дейностите, които осъществяваме, за да помогнем за подобряване на качеството на живот в селото, защото интересът този район да се развива е общ, уверяват от „Автомагистрали Черно море“.