Планът и идеята за преобразяването и облагородяването на лесопарка Липник ще бъдат подложени на публично обсъждане, което общината организира на 25 април от 17.30 до 19.30 часа в Пленарна зала. Планът за застрояването се разработва от русенската фирма „Гео Чонов“, а ръководител на екипа е архитект Силвия Алексиева. 
Целта на проекта е благоустрояване на парка, цялостно осъвременяване, реконструкция и превръщането му в атрактивна зона за отдих, спорт и забавление. Предвидено е максимално да се запази здравата и уникална дървесна растителност, като се обърне и специално внимание на обогатяването с ефектни растения и осигуряването на балансирани открити и закрити пространства.
Територията на лесопарк Липник ще включва зона за атракциони, детски и спортни площадки, за отдих, спорт и развлечения около водните площи. С разширяването на зоокъта и превръщането му в зоопарк Русе ще може да си върне и двете мечки Бойка и Станди, които в момента живеят в Парка за танцуващи мечки в Белица. 
За изработването на подробен устройствен план за Текето на два етапа - предварителен и окончателен проект, бяха заделени 39 720 лева, които се финансират от общинския бюджет. 
Всички желаещи да се запознаят предварително с изработения проект, могат да го направят от 9.30 до 16.30 ч в работните дни от 18 април до деня на обсъждането в стай №9 в сградата на общинска администрация на ул. „Олимпи Панов“ 6. Становища и мнения по него могат да се подават в информационния център на общината, на имейл: [email protected], както и по време на общественото обсъждане.