Всички местни данъци и такси вече могат да се плащат бързо, удобно и много лесно по интернет, без да се налага да се посещават паричните салони и да се чака на опашки. Това стана възможно, след като общината въведе система за плащания по електронен път на задължения към дирекция „Местни данъци и такси“. Така Русе се нареди сред първите градове в страната, които предлагат такова облекчение.
Вече всеки може да провери дължимите местни данъци и такси на сайта на общината www.ruse-bg.eu чрез клиентски идентификационен номер (КИН) за достъп. Той може да бъде получен лично от дирекцията на ул. „Котовск“ №1 или чрез онлайн заявка в раздела за местни данъци и такси на сайта на общината. Системата работи бързо и от заявката до получаването на идентификационния номер минава по-малко от минута. Важно е да се знае, че този номер се издава само веднъж. Ако бъде забравен или загубен, може да се получи лично или чрез нотариално упълномощено лице в общинската данъчна служба.
За улеснение на гражданите са публикувани и подробни указания за начина, по който може да се извърши плащане. Чрез изписване на ЕГН за физическите лица или ЕИК за юридическите, както и клиентския идентификационен номер се влиза в потребителския профил за проверка на задълженията и тяхното плащане. Плащания се обслужват с банкови карти на БОРИКА, VISA, V PAY, MASTERKARD, MAESTRO и VISA ELEKTRON.
Системата дава възможност да се видят подадените след 1990 година декларации за покупка на имоти и автомобили, евентуални актове за административни нарушения, текущи задължения, извършени през последните 17 години плащания и дори сборът от внесените суми.
Платформата действа от петък и още същия ден са извършени две плащания. През уикенда се е издължил още един човек, в понеделник транзакциите са били 4, а вчера, след като общината разпространи съобщение за новата възможност, от нея се възползваха 22 души и внесоха в хазната близо 1500 лева. След медийната разгласа тези цифри ще растат много чувствително, сочи досегашният опит при предлагане на онлайн услуги.