След като има законова забрана за одобряване на подробен устройствен план (ПУП), защо се разрешава изработването му и се възобновява строежът на зона за асфалтов смесител и зона за бетонов възел в Бъзън? Какво накара кметицата Василена Цанкова да си промени мнението и да е склонна да подкрепи инвестиционното намерение на „Автомагистрали Черно море“? Това са основните въпроси, на които част от жителите на селото ще търсят отговор по време на събранието в неделя в салона на читалището, на което инвеститорите ще представят подробно проекта. А бъзънчани се приканват да присъстват на срещата, да изразят мнение и да се излезе с единно становище. 
Освен групата от 30 души, които миналата седмица са посетили и огледали действаща асфалтова база на фирмата в Бургас, не знаем за друг в селото, който да е съгласен и да подкрепя този строеж. Това споделиха в редакцията на „Утро“ Елка Петкова и Стоянка Медвинска, които са подели гражданската инициатива от жителите на Бъзън против изграждането на подобна инсталация в селото. 
Историята е стара, беше затихнала, но отскоро пак се разбуни. Още през 2010 година тогавашният русенски кмет Божидар Йотов отказа на „Автомагистрали Черно море“ одобряването на ПУП за този имот, тъй като жителите на селото не бяхме съгласни. Тогава от фирмата заведоха дело заради отказа, като с решенията на Административния съд и на Върховния административен съд от 2011 се потвърди, че одобряването на ПУП е отказано правилно. Мотивите са, че планът на застрояване противоречи на изискващата се хигиенно-защитна зона, разказаха двете жени. Според тях тези инсталации изглеждат добре отвън, но не са безобидни, а от екологична гледна точка са абсурдни. 
Тези обещания за асфалтиране на пътни участъци, за разкриване на нови работни места - това са празни приказки, които могат да доведат до унищожаване на селото, коментира Петкова. 
Една част от жителите на Бъзън са на мнение, че подобно застрояване би довело до застрашаване на здравето и замърсяване на околната среда. В тази връзка двете дами изпращат писмо с доводи срещу заданието за проектиране на ПУП в Бъзън, което е по искане на фирмата. Писмото им е адресирано до областния управител Стефко Бурджиев, кмета Пламен Стоилов, главния архитект Живка Бучуковска и до РИОСВ и е пуснато на 6 март. Към него са приложени и близо 40 възражения от различни граждани. До момента отговор има само от областния управител Бурджиев, който се обръща към Стоилов, че е необходимо да се извърши проверка относно издадените от общината актове за разработването на ПУП и дали към настоящия момент той е одобрен и е влязъл в сила.
Нямам правно основание да откажа изработването на ПУП за застрояване на имот, когато от фирмата са отстранени забележките. На следващ етап, когато има обявление на ПУП, процедурата може да се обжалва, каза зам.-кметът Димитър Наков, който на основание на искането на „Автомагистрали Черно море“ от юли 2016 е одобрил заданието за проектиране и е разрешил изработването на ПУП. 
Както „Утро“ писа, кметът на Бъзън Василена Цанкова подчерта, че инвеститорите искат да имат подкрепата на хората и ако те са съгласни, тя е склонна да каже „да“.