Новият модерен хидрографски кораб „Дунав 1“ на Агенцията за поддържане и проучване на Дунав настрои апаратурата си с изследване на колоните на Дунав мост, което послужи и за обучение на екипажа, съобщи изпълнителният директор на агенцията капитан далечно плаване Павлин Цонев. 
Направените снимки са показали, че основите на 63-годишното съоръжение са в добро състояние и няма проблеми по металните колони, независимо че преди три години бяха заловени баща и син, които се опитваха да откраднат метална част от тях. 
„Дунав 1“ е снабден с много мощна хидрографска система, която може да прави картографиране на речното дъно, обясни кап.Цонев. Тя позволява да се видят контурите на потънал съд или на някое препятствие, което пречи на корабоплаването, като детайлите се виждат с точност до милиметър. Освен това системата има капацитет да прави замерване на брегове, острови, дори кейови стени, като цялата информация се събира на сървър. Оттам данните се изпращат в специален отдел в агенцията, където се обработват и се прави 3 D модел на речното дъно.
По време на първите замервания в района на Дунав мост са видени потъналите четири шлепа на котвената стоянка под съоръжението. 
Първите два потънали съда са драгажни шлепове с чакъл и са на дъното от далечната 1965 година. Третият е секция с пясък, потънала през 1997 година, а четвъртият съд е секция с железа, потънала през 2008 година. Те са засипани с тиня и пясък, но на снимките ясно се виждат контурите им, уточни Павлин Цонев. И допълни, че тези съдове не пречат на корабоплаването, но въпреки това са означени с червена шамандура. 
Максималното газене на катамарана е 119 см. За по-плитките места той е снабден с лодка и ехолот, с който се прави допълнително измерване. По-голямата дълбочина пък се покрива на периметър от порядъка на 50 и повече метра. По този начин измерванията стават по-бързо и са много по-точни.
Модерна апаратура има и в кабината на капитана. Той разполага със следарна и с радарна системи, с които постоянно вижда фарватера. В кабината има още метеостанция за скорост на вятъра, температура и скорост на течението.