През месец април подадени по електронен път данни за отчет на домакинствата няма да бъдат приемани, съобщиха от „Топлофикация Русе“. Във връзка с края на отоплителен сезон 2016-2017 г. дружеството трябва да изготви изравнителни сметки за потребената топлоенергия. По тази причина клиентите на компанията трябва да осигурят достъп до имотите за физически отчет на уредите за дялово разпределение. 
За абонатите, неосигурили достъп за месечния отчет през месец април 2017 г., ще бъде предоставена възможност за допълнителен отчет. С информация за допълнителната дата ще разполага фирмата за дялово разпределение обслужваща сградата.
Неосигуряването на достъп за отчет за изготвяне на изравнителна сметка може да излезе доста солено. В такъв случай се прилага разпоредбата на чл.70, ал. 4 от Наредба 16-334 за топлоснабдяването. Според нея, в този случай за всички отоплителни тела в имота се начислява енергия все едно са работили през цялото време на пълна мощност.