Екоинспектори запечатаха част от производствената инсталация на цеха за матраци в Батишница, собственост на „Глоуб Индъстрис“ ЕООД. 
Строгата принудителна мярка е била наложена завчера след проверка за изпълнение на предписание, за изпълнението на което въобще не били предприети никакви мерки. 
Според експертите от РИОСВ, производственият процес е пряко свързан с опасни химикали и вещества, които са високорискови при съхранение и употреба. Именно затова дружеството е трябвало да изготви доклад за безопасност и да има разработен план за действие при евентуални аварии, които да бъдат одобрени от Изпълнителната агенция по околна среда и водите.
Контролната проверка е установила, че към момента от дружеството не са направили абсолютно нищо, за да се задвижи процедурата, за одобрение на необходимите документи, които да гарантират безопасността на работещите в цеха, както и на жителите на селото.
Принудителната административна мярка ще остане в сила, докато работата на цеха бъде приведена в съответствие с изискванията на екологичното законодателство. Тя може да бъде обжалвана пред съда. 
На дружеството ще бъде съставен акт за административно нарушение. Законът предвижда глоба от 10 000 до 100 000 лева.