По 500 лева еднократна финансова помощ ще дава община Ценово на родителите за всяко второ новородено или осиновено дете, а единственото условие е майката и бащата да имат завършено средно образование и да са жители на общината. Сумата ще се изплаща независимо от дохода, който получават родителите на детето, като по този начин ще се стимулира раждаемостта в населените места на община Ценово. Освен това от бюджета на общината ще бъде отделена по една минимална работна заплата за абитуриенти и ученици в неравностойно положение. Допълнителна подкрепа могат ще получават и хората, които се нуждаят от скъпоструващо лечение, за покриване на разходи за погребение и за възстановяване на имущество, унищожено при пожар или природно бедствие. Това са част от съществените промени в правилника за отпускане на еднократни финансови помощи за жители на общината, който беше приет на вчерашната сесия. Сред останалите по-важни решения е монтирането на две автобусни спирки в Новград, които ще предпазват пътуващите за Русе и Свищов при лошо време.