Талантливи русенчета от различни училища, които се представиха отлично в поредния конкурс на библиотека „Ян Грабски“ във Варшава, вчера получиха своите награди в Художествената галерия. Най-малките сред отличените български автори на проект за книгоразделител е 7-годишният Светослав Петров и 8-годишният Боян Тодоров, най-големи са 15-годишните Преслав Пешков, Мария Ботева и Хелин Салиева. Русенчетата, чиито идеи за книгоразделители са впчатлили журито на международния конкурс в полската столица, са възпитаници на проекта „Артиспорт“, Математическата гимназия, Училището по изкуствата, Еропейското училище и основно училище „Иван Вазов“.