2388 наказателни дела разглеждани в Русенския районен съд през 2016 годин са били приключени до три месеца, което е 92 на сто от всички разглеждани дела за този период. Това показават данните от годишния доклад за работата на магистратите. 
Това е най-добрият резултат през последните четири години и е постигнат благодарение на добрата организация на работа на всеки един от 25-те съдии, въпреки голямото им натоварване. Неприключването на останалите дела в този срок се дължало на необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, неявяване на свидетели и подсъдими. Не са рядкост и случаите, когато подсъдими и свидетели са обявявани за национално издирване.
През миналата година в Районния съд са били насрочени 2162 открити съдебни заседания или с около 500 по-малко от предходната година. Около 30 на сто от тях са отложени. 
От постановените 911 присъди повече от половината са били обжалвани - 54,7 на сто, като процентът е най-висок през последните четири години. 70 на сто от обжалваните решения са били потвърдени.
Основната група новообразувани дела през 2016-а са за общоопасни престъпления - съхранение и продажба на наркотици, шофиране след употреба на алкохол и други. На второ място са делата за кражби, следват делата за присвояване, грабежи и измами.
През 2016 година присъди на Русенския районен съд са чули 571 подсъдими, 17 от които са били оправдани след обжалване. 
Учудващ е фактът, че през миналата година до съд са стигнали само 35 непълнолетни. През 2013 80 деца са били изправени на съд за различни престъпления. Значително по-малко са и осъдените рецидивисти - 183-ма от всички 571 осъдени срещу близо три пъти повече през 2013 година.