39 присъди по наказателни дела са били постановени през миналата година от Окръжния съд в Русе, толкова са били и през 2015-а. Данните от годишния доклад за дейността на съдилищата в района на Русенския окръжен съд показват, че през последните три години присъдите са с 10 на сто заради по-малкото дела от общ характер.
През 2016 година 27 наказателни дела са приключили, след като подсъдимите са признали изцяло вината си пред съда и са подписали споразумения с прокуратурата. Това пък е с 11 на сто повече от предходната година. 62 присъди към края на миналата година са влезли в сила.
От постановените присъди и споразумения 5-ма подсъдими са били признати за виновни за умишлени убийства и за причиняване на смърт по непредпазливост. Един от тях е осъден на затвор до три години, а другите 4-ма са лишени от свобода до 10 години.
През миналата година в Русенския окръжен съд са били разгледани 9 дела за грабежи и едно дело за кражба в особено големи размери. Всички съдебни производства са приключили, като 4-ма подсъдими са с осъдителни присъди до 10 години затвор.
Най-много са били делата за смърт при катастрофи на пътя, като в осем от случаите виновните са карали кола след употреба на алкохол.
Магистратите отчитат, че през 2016 година е намалял броят на оправданите в сравнение със средното за предходните три години.
От общо осъдените 77 души на 75 е наложено наказание лишаване от свобода. На 42-ма престъпници наказанията им са били отложени за определен изпитателен срок, което е 56 на сто от наказаните с лишаване от свобода.