Управата на ДФ „Земеделие“ изглежда се опитва да потуши недоволството сред пчеларите, които в петък протестираха в Русе и още три града, като компенсира липсващите средства за биологично земеделие с други мерки. Вчера от фонда съобщиха, че утвърден финансов ресурс за 2017 г. по схемата за Държавна помощ за компенсиране на материалните щети по загиналите селскостопански животни и унищожени пчелни кошери и семейства, съобщи вчера Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). Помощта се предоставя за загинали животни и унищожени пчелни кошери и пчелни семейства в резултат на природни бедствия. 
На подпомагане подлежат земеделски стопани, включени в Регистъра на издадените констативни протоколи на земеделски стопани с унищожени от природни бедствия селскостопански животни и пчелни кошери и пчелни семейства през 2016 г.
Общият бюджет обаче е скромен - само 20 000 лева. През миналата година ДФЗ отпусна ресурс по схемата в размер на 100 000 лв. Стопаните получиха обезщетение за пчели, едър и дребен рогат добитък, юници над 12 месеца, говеда за угояване от 12 до 24 месеца и агнета до 6 месеца.
От вчера ДФЗ приема и заявления по мярка Е „Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти“ от Националната програма по пчеларство. Заявленията се подават в Централно управление (ЦУ) на фонда до 7 април. През настоящия априем може да се кандидатства в две направления. Определеният бюджет за всяка от двете дейности от мярка Е е в размер на 89 785 лева.