Русе е един от четирите града, в които ще бъдат разкрити центрове за правата на децата. Това е иновативна социална услуга, която има за цел да подпомогне работата на специалистите при случаи на деца, които са в конфликт и контакт със закона. В целевите групи са включени деца в риск от продължаващо отклоняващо се поведение, техните семейства, както и всички деца и семейства по отношение на информационна, превантивна и образователна дейност. Предвиждат се както индивидуални, така и групови терапии. В тази връзка на вчерашната сесия бе прието предложение за отдаване под наем на общински помещения за нуждите на центъра, който ще бъде на бул. „Липник“ 14 в сградата на сдружение „Еквилибриум“. Проектът, който е по програма на Националната мрежа за децата, финансиран от фондация „Велукс“, ще се реализира от сдружението, което има богат опит в работата по социални проекти в Русе. Такива центрове ще бъдат разкрити също в София, Пазарджик и Враца.