Общият брой бюлетини, които са отпечатани и предадени за гласуването в страната, е 7 508 700, а за чужбина е 363 600 броя бюлетини. Това каза говорителят на ЦИК Камелия Нейкова, предаде БГНЕС.

В ЦИК към момента за участие с наблюдатели в изборите са подали заявления 22 български НПО-та, с общо 3965 лица. Международните организации, които ще осъществяват наблюдение на изборния процес са 5 и са заявили 61 души като наблюдатели. Това са: Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Парламентарната асамблея на черноморското икономическо сътрудничество, Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, Централната избирателна комисия на Босна и Херцеговина с 2 наблюдатели и един наблюдател от Парламента на Република Азербайджан. За момента са тези международни организации.

7 социологически агенции ще извършват проучване. Общо жалбите и сигналите, които са постъпили в ЦИК са 84. Всички са разгледани. По 22 от случаите ЦИК е оправомощила председателя си да състави акт за установяване на административни нарушения на съответните лица.

Те са основно нарушения за начина на водене на предизборната кампания, неправилно поставени или разпространени агитационни материали, една част за нарушаване на добрите нрави, засягане на честта и доброто име на кандидати.

В деня на вота избирателните комисии ще отворят врати в 7 часа сутринта. В събота срещу неделя преминаваме към лятното часово време и часовниците трябва да бъдат преместени с един час напред.

Преди дни от прокуратурата обявиха, че при тях е постъпил сигнал от ЦИК за извършване на проверка за спазване на разпоредбите на Закона за политическите партии от страна на кандидата за народен представил Веселин Марешки. СГП е образувала преписка по постъпилите материали и е разпоредила проверка, в хода на която са изискани материалите по делата за регистрация на двете партии от СГС и удостоверение за актуално състояние на политическите партии.

Днес говорителят на ЦИК Камелия Нейкова обясни, че в Централната избирателна комисия е постъпило запитване от медия дали обстоятелството, че Веселин Марешки е председател на две политически партии е нарушение на Изборния кодекс. „Отговорът, който ЦИК изпрати на вашия колега е, че това обстоятелство само по себе си не представлява нарушение на ИК, тъй като в кодекса липсват такива текстове, които да забраняват едно лице да е председател на повече от една политическа партия. ЦИК изпрати така поставения въпрос в СГП и СГС, за да упражнят те контрол по Закона за политическите партии, дали са спазени неговите разпоредби по повод учредяване на двете политически партии и тяхната регистрация“, обясни Нейкова.

Тя посочи, че в рамките на своите правомощия ЦИК не е компетентна да осъществява контрол по разпоредбите на Закона за политическите партии. „По отношение на изборите, след като има регистрирана партия по съответния ред, тя може да участва в изборите. В конкретния случай едната политическа партия не е регистрирана за участие в изборите“, заяви Нейкова.