Договорите за аренда на земеделска земя намаляват от година на година и броят им е най-нисък за последните десет години, откакто се води такава статистика, показват данните на Агенция по вписванията. През миналата година в Русенско са регистрирани 723 споразумения между собственици на ниви и арендатори, които ги обработват. През 2015 г. броят им беше 855, а преди 5 години, през 2009 г. - 1155.
Намаляването на арендните договори е тенденция за цялата страна. През 2016 г. те са 53 579. Година по-рано - 60 850. Рекордните 74 и 75 хил. договора за аренда са сключени в страната ни през 2008, 2009 и 2012 г.
Тенденцията най-вероятно ще се запази и през следващите години, тъй като големите зърнопроизводители и фондове за земя работят за окрупняване на парцелите, така че по-лесно да се договарят и обработват, като същевременно покачват и цената си. В последните години малките парцели с площ под 10 дка се търгуват с 10-15% по-евтино отколкото нивите над 50 дка. В тази посока работи един от най-големите фондове за земеделска земя - „Адванс Терафонд“, който изкупува малки парцели, комасира ги и ги преподава после на значително по-високи цени.
Освен комасационни проекти, в последните години се осъществяват и търгове за продажба на земя, предоставящи възможност на даден собственик да окрупни парцела си.