Три цветни пъзела с изображения на емблематични обекти от световното културно наследство ще могат да редят децата, като отидат в Историческия музей. Мозайките от картонени елементи ще се подреждат върху магнитни дъски и, сглобени, ще показват Ивановските скални църкви, Мадарския конник и тракийската гробница в село Свещари. Пъзелите са изработени за музеите в Русе, Шумен и Исперих и са направени в рамките на проекта „Световното културно наследство в Североизточна България“, подкрепен от ЮНЕСКО. Вчера проектът бе представен в Русе от директорите на трите музея проф.Николай Ненов, Даниел Руменов и Боряна Маркова. 
В петък в Шумен ще се проведе и конференция, на която ще бъдат представени трите обекта, като участниците във форума ще имат възможност да посетят и да разгледат релефа в Мадара, комплекса в Свещари и скалния манастир край Русе. Ще бъдат обсъдени и проблеми, които са пречка за по-широк интерес и повече посещения на туристи от страната и чужбина, казаха тримата директори. Инфраструктурата и социализирането са сред главните задачи, които предстои да бъдат решени, каза проф.Ненов. Той и неговите колеги подчертаха необходимостта Министерството на културата да приеме планове за управление на световното културно наследство в цялата страна, тъй като засега такъв план е приет единствено за Несебър. Зали за презентации, приемен център, по-добра инфраструктура са нужни за Ивановските скални църкви, акцентира директорът на русенския музей, като посочи, че всяка година този комплекс се посещава от около 16 000 туристи.