Даниела Везиева е ценен партиен координатор и партньор както в ДБГ, така и в Реформаторския блок. Мнението й по широка гама от въпроси се търси и уважава и сред другите политически партии.
Утвърден професионалист, верен политик, стабилен партньор, добър приятел и дама със собствен стил – това е Даниела Везиева – един лоялен и работлив човек.

- Г-жо Везиева, какво трябва да направи „Реформаторски блок-Глас народен”, за да бъде припознат от повече хора, като единствената дясна алтернатива?
- Като всички дясномислещи хора ние не умеем да се хвалим и изтъкваме. Работим и очакваме да ни оценят, не сме гръмогласни, притесняваме се, когато трябва да обещаваме, мислейки дали можем да го изпълним. Това трябва да променим. Трябва да разказваме повече на хората за това, което правим, не да оставяме някой друг да говори от наше име. През този период някак си позволихме да се говори от името на блока от хора, които не бяха пълноценна част от него. Това изкриви до известна степен образа на РБ. Трябва да излезем от този обяснителен режим, да преживеем процесите на пречистване и израстване и да покажем това, което всъщност правим за държавата си. РБ е проект, който показа, че дясното може да бъде обединено, че в него има много стойностни хора, които не на всяка цена искат да са лидери и управляващи, но пък използват знанията и уменията си градивно. Всеки здравомислещ човек ще припознае и ще последва този политик – отговорен, експертен и градивен.
- Кои бяха най-големите постижения на Реформаторския блок през управлението?
- Постигнахме повече, отколкото може да се постигне за половин мандат. Бяхме в министерства, в които се правеха тежки реформи, министерства с огромен социален отзвук. Отчетът, който направихме като екипи на министерства, сам по себе си говори за постигнатите резултати. Оценката, която получихме от Европейската комисия, също е атестат за работата ни. Изпълнихме голяма част от управленската програма и за това в момента можем с открити лица да говорим пред избирателите. Естествено, не успяхме да изпълним всичко, което обещахме, не успяхме и да довършим част от започнатото. Парламентарната група на РБ също беше активна във всички процеси на парламента. Работихме много и всичко, което постигнахме или започнахме, е видно. Но според мен има няколко неща, които трябва да се отчетат задължително. На първо място работата в коалиционен екип и положителната роля на РБ за коалиционната политика на управляващото мнозинство. Конструктивният диалог между институциите и неправителствения сектор. И тук като зам.-министър на икономиката ще кажа, че между екипа на министерството и бизнеса не е имало дистанция, а работещ диалог.
- А като зам.-министър на икономиката за какво не ви стигна времето?
- Голяма част от промените и политиките, които направихме, са само началото на процесите, водещи до ефективна икономическа среда. От друга страна макрорамката, която определихме като основни политики за периода до 2018 г., ще промени икономическите параметри на развитие на държавата. И тук визирам политиките, свързани и с инвестиции, и с развитие на малкия и средния бизнес, и външноикономическата политика. Със сигурност сега тази политика не се отчита като висок резултат, но той ще е траен в края на оперативния период. За съжаление, колкото и да ни се иска, няма как за една или за две години да отчетем траен ръст на икономиката, високи доходи на населението и трайна устойчивост на развитие. Но отчитаме ръст на икономиката, увеличение на вътрешното потребление, покачване на индустриален индекс, тоест ръст в производството. Това, което не успяхме да раздвижим, е силно публично частно партньорство. Има още какво да се прави по отношение на намаляване на административната тежест. Поставихме добри основи за развитие. Може да изглежда недостатъчно, но това е плод на много труд и усилия. А и считам, че си е струвало, защото доведе до промяна, и то в полза на държавата и обществото.