От 1600 хектара лозови масиви в Русенско едва една трета се реколтират, а останалите пустеят без да се обработват. Това съобщи вчера началникът на Териториално звено - Русе на Изпълнителна агенция по лозата и виното Веско Симеонов по време на редовното заседание на Постоянната секторна комисия в областта на земеделието, рибарството и аквакултурите. 
Новите лозя продължават да са нищожен процент спрямо старите и това положение не се променя към по-добро, а се влошава. Докато през 2014 г. са засадени 12,5 ха лозя, през 2015 г. количеството им пада на 9,69 ха, а през 2016 - на 3,87 ха. В същото време 1340 хектара, 83,66% от всички масиви, са на възраст над 30 години и на практика не се обработват. Собствениците на твърде малка част от тях си дават труда да ги отчисляват от регистъра на ИАЛВ и годишно отпадат едва по десетина декара. Тригодишните лозя са само 28 ха, 150 ха са на възраст между 4 и 10 години, 34 - на 11-20 г. и 48 - между 21 и 30 г. Ако тази тенденция се запази, от 1600 ха лозя в Русенско ще останат не повече от 300 ха.
Най-търсената мярка за финансово подпомагане от лозарите продължава да е за конверсия на лозови масиви. Презасаждането или изкореняването на лозята с промяна на предназначението на земята струва доста скъпо, а финансовият ресурс по програмата все не достига. През миналата година за преструктуриране и конверсия са одобрени 63,9 ха. Част от старите лозя просто се отписват от регистрите, тъй като отдавна не съществуват, а някои са разорани и вече засети с едногодишни култури. 
През 2016 година, която беше трудна за лозарите заради екстремните климатични условия, от областта са събрани 1, 043 млн. кг грозде от винени сортове, което е с 23% по-малко от предходната година (1,367 млн. кг). Десертно грозде в Русенско се гледа в символични количества.
Въпреки по-слабата реколта, деветте регистрирани винопроизводителя от региона през миналата година са преработили с 250 тона повече грозде отколкото през 2015 г. Произведени са 1,58 млн. литра вина, което е с 13,26% повече отколкото предходната година. Вината от високия клас запазват най-голям дял с 47,8%.