Учени от Виетнам посрещна вчера областният управител Стефко Бурджиев. Гостуваха му Доан Дин Диеп от Ханойския строителен университет и Дау Тхе Хю от Ханойския научноизследователски институт по механизация и електрификация, които бяха придружени от чл.-кор.проф.Христо Белоев. Поводът на посещението в Русе е създаване на бъдещи дългосрочни контакти на Русенския университет с университета в Ханой за съвместни научно-изследователски проекти, изследвания и разработки.