Обработката на документите на кораби и товари по българското поречие на Дунав влезе в 21 век благодарение на новата система, позволяваща подаването им да става от компютър или мобилно устройство от всяка точка на света. Системата, наречена „Single Window“ и популярна у нас като обслужване на едно гише, бе представена вчера в сградата на „БулРис“, където е командният пункт на системата за събиране, обработване и съхраняване на документи и сведения за корабите. Принципът „на едно гише“ е въведен от 15 март във всички български дунавски пристанища след няколкомесечни тестове. 
„Single Window“ осигурява електронно предаване на данни до и от отговорните институции и позволява електронен достъп на регистрираните външни потребители до информацията, каза инж.Пламен Милев, експерт информационни технологии в „БулРис“. Идеята е чрез еднократно подаване на данни да се извършва тяхното обработване от граничен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол. Системата е разработена на базата на софтуер, собственост на държавно предприятие „Престанищна инфраструктура“ /ДППИ/. 
„Не е нормално в 21 век контролните инспектори да разнасят документи по корабите и да цъкат с език как в развитите страни този контрол се извършва онлайн на едно гише“, каза директорът на русенското поделение на ДППИ Валентин Христов. 
Генералният директор на предприятието Ангел Забуртов допълни, че се надява тази система да улесни работата по проверките на корабите и посочи, че тя трябва постоянно да се усъвършенства, за да не изостава от нововъведенията в Европа.