Институтът по земеделие и семезнание ще бъде домакин на своеобразно състезание между ППК „Старт 93“, село Караманово и Костел Патеръу, български и румънски производители на органична тор. Това бе договорено по време на посещението на Българо-румънската земеделска група в научното звено в петък. Експериментът ще се проведе в опитното поле на института и резултатите ще се докладват в комисията след неговото приключване.
Да се провери на практика чия тор дава най-добри резултати при отглеждането на земеделски култури от двете страни на Дунав бе договорено по-рано след посещенията на производителите в Караманово и Румъния.
Сред официалните гости на срещата в петък бяха Дорин Октавиан и Флорин Николае, държавен секретар и член на неговия кабинет в Министерството на земеделието на Румъния. От българска страна присъства проф.Христо Даскалов, заместник-председател на Селскостопанската академия в София.
 Ръководителят на ИЗС „Образцов чифлик“ доц.Дякова запозна присъстващите с материално-техническата база на института, създаването на нови линии и сортове на някои култури, технологии за отглеждане на полски култури и лоза и извършваната селекционна дейност. Тя представи част от проектите, в които е участвал институтът и осъществените международни контакти. Институтът поддържа растителен геофонд от 12 869 образци сред които пшеница, овес, фасул, люцерна и други.
Сортовете люцерна и лоза, селектирани в института, са атрактивни и за румънските производители, тъй като са създадени при почти идентични климатични условия, като интересът към тях се повишава.