Общитe paзxoди нa paбoтoдaтeлитe зa eдин oтpaбoтeн чac oт нaeтитe oт тяx лицa нapacтвaт c 8% cпpямo чeтвъpтoтo тpимeceчиe нa 2015 гoдинa. Увeличeниeтo в индycтpиятa e c 8.1%, в ycлyгитe - c 9.4%, и в cтpoитeлcтвoтo - c 2.2 нa cтo.
Общият разход на работодателите за труд (ОРТ) представлява сумата от начислените средства за работна заплата, разходите за социални и здравни осигуровки, обезщетенията по Кодекса на труда (КТ), Закона за държавния служител (ЗДС) и Кодекса за социално осигуряване (КСО), социалните разходи и надбавки и данъка върху социалните разходи. Индексът показва с колко по-скъпо излиза на работодателя поддържането на едно работно място. 
Най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Култура, спорт и развлечения“ - с 25.5%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 14.3%, и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 10.7%. Най-нисък ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ - с 1.7%, „Строителство“ - с 2.2%, и „Образование“ - с 3.0%.
През четвъртото тримесечие на 2016 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 8.2%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - със 7.0%.