Двама са кандидатите за председател на Административния съд в Русе, след като изтече вторият мандат като административен ръководител на съдия Елга Цонева. Единият е Диан Василев, съдия в Административния съд, а вторият - Мария Димитрова, съдия от Районния съд в Русе. Двамата бяха изслушани вчера на общо събрание на съдиите, пред които представиха концепциите си за управление.
Протоколът от общото събрание на съдиите в Русе ще бъде изпратен на съдийската колегия на ВСС, а събеседването с двамата кандидати е насрочено за 4 април.