Още две седмици остават до крайния срок 31 март 2017 г., в който физическите лица могат да ползват и 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация ако подадат декларациите си по електронен път, напомниха от НАП-Русе. Отстъпката не може да е повече от 1000 лева, допълнително условие е и декларантът да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и да внесе целия размер на данъка за довнасяне в срок до 2 май 2017 г.
Плащането на данъци и осигуровки се извършва само по банков път. От 2017г. НАП предоставя възможност на клиентите си да подадат еднократно коригираща декларация, след изтичане на законовия срок за това. Корекции в декларациите на физическите лица и ЕТ са допустими до 30 септември 2017 г. 
До вчера в НАП-Русе са получени 2490 декларации за данък на физически лица. От тях 38% са подадени по интернет или общо 943. С електронен подпис са изпратени 335, а с ПИК - 608 броя. Те са с близо 10% повече от подадените електронни декларации към сходния период на миналата година, които тогава са били 719.
От приходната агенция напомнят, че срокът за подаването на декларациите за облагане на доходите изтича на 2 май 2017 г., понеже законовият срок 30 април е в неделя, а 1 май е почивен ден. Най-лесно и бързо формулярите могат да се подадат по електронен път с електронен подпис или с ПИК, който се издава безплатно в офисите на НАП.