Разходите за отопление в училището по европейски езици „Св.Константин-Кирил Философ“, в „Любен Каравелов, „Никола Обретенов“ и в детска градина „Незабравка 2“ бележат спад с между 20 и 40%, а емисиите на парникови газове са редуцирани чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност. Това беше отчетено на вчерашната заключителна пресконференция по проекта за повишаване на енергийната ефективност в четирите учебни сгради, в която участваха зам.-кметът Страхил Карапчански и директорите на учебните заведения. В сградите на трите училища и детската градина бяха изградени нови отоплителни, вентилационни инсталации, монтирани са радиатори и индивидуални терморегулиращи вентили и редица други дейности.