„Съжалявам да го чуя“, каза на три пъти вчера директорът на дирекция „Обществени поръчки“ към министерството на младежта и спорта Христина Грозева. „Утро“ я потърси, за да й обясни накъде всъщност /не/ върви реконструкцията на Градския стадион в Русе и да я попита дали всъщност в министерството са наясно какво става с изпълнението на ремонта и неговото качество. 
Грозева бе шеф на тръжната комисия, която избра фирма „Тарктур“ да обнови стадиона срещу 1 милион лева държавни пари.
„Ние като дирекция нямаме грижа за проследяване на ремонтните работи. За тази цел си има инженери и инвеститорски контрол към дирекция „Спортна инфраструктура и управление на държавното участие“. Обърнете се към нея“, препоръча любезно г-ж Грозева.
Е, обърнахме се към шефа на тази дирекция Габриела Козарева, но така и не се намери кой да вдигне телефона.
А изненадите с ремонта не спират. Оказа се, че към най-сериозния и болезнен проблем - лъсналата несъстоятелност на дренажа, може да се прибавят и пропуски при изграждането на поливната система. 
Според достатъчно добре запознат с материята източник на „Утро“ в нея липсвал задължителният буферен съд, в който трябва де се създаде достатъчно налягане към разпръсквачите. Самите разпръсквачи пък били сложени на по-голямо разстояние, каквото няма да позволи застъпването на диаметрите от водните струи. За целта била необходима и специална помпа. Ако тези изисквания не бъдат спазени, системата ще стане безпредметна. 
Недоумение будят и издълбаните в четирите сектора гнезда за осветлението. 
„Пилоните не са цели, а се монтират по вертикала със специални свръзки до необходимата височина. За да се предотврати инцидент със зрители при евентуалното им падане, част от тези сектори трябва да бъдат празни, което ще рече, че при висока зрителска посещаемост ще бъдат изядени много седящи места. Кой ще слезе ниско долу, за да гледа мач от първия ред?“, попита риторично експертът.
Дали преценката му за поливната система и осветлението му е вярна, „Утро“ не се наема да потвърди. В случая става въпрос за поредно мнение. Първото предупреждение, че дренажът не се изпълнява по правилата, вече се доказа практически. На практика дренаж няма.
Факт е, че има нещо много гнило в реконструкцията на Градския стадион. Затова и не ни се разсъждава дори дали Русе не извади пак късата клечка и дали въобще някога ще гледаме мачове на сносен терен с прилични трибуни.