България, Полша и Германия са единствените държави в ЕС, в които средният темп на реално увеличение на заплатите през периода 2009-2016 година, е по-висок от този спрямо 2001-2008 година. Това сочи проучване на Европейския синдикален институт и Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП), съобщи КНСБ.
През последните 7 години реалните заплати (с приспадната инфлацията за периода) са намалели в Гърция (с 3,1%), Хърватия (с 1%), Унгария (с 0,9%), Португалия (с 0,7%), Кипър (с 0,6%), Великобритания (с 0,4%), Италия (с 0,3%). В останалите държави има ръст, но по-нисък спрямо периода 2001-2008 г. Най-сериозен спад има в Румъния, където средното увеличение на възнагражденията е паднало от 11,2 на сто през 2001-2008 година до 0,1% през 2009-2016 година. Наистина, заплатите в България растат в реално изражение - с над 60% от 2008 г. насам според статистиката. За това влияние имат основно три фактора - структурни промени в заетостта в началото на кризата, засилен конкурентен натиск на европейския трудов пазар през последните години и безпрецедентно продължителна дефлация. Този растеж обаче тръгва от много ниска база. За сравнение средната заплата в България през 2016 г. е 523 евро спрямо 3333 евро във Финландия. При съседите статистиката е подобна - въпреки че в Румъния през последните години доходите бяха орязани, средната работна заплата е по-висока от тази в България с 21,9%. В Македония тя е по-висока с 16,6%, а в Сърбия - с 35%, посочват от КНСБ.