Индексът на потребителските цени отчете най-високото си ниво от близо четири години насам. Годишната инфлация достигна 1.7% към края на месец февруари тази година, сочат предварителните данни на Националния статистически институт. За последно такъв ръст на 12-месечна база отчетен през месец юни 2013 година, когато възлизаше на 2.6%. За февруари инфлацията е нулева, но през януари беше 1.3 на сто.
Най-силен ръст на цените през февруари спрямо предходния месец е отчетен при разходите за образование - 0.7%, разходите за жилището и комуналните услуги - 0.4%, както и разходите за транспорт - също 0.4%. Храните поскъпват с 0.2% средно. Най-силно намаляват разходите за развлечения и култура - 0.8%, и жилищно обзавеждане - 0.4%.
Индексът на цените на малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата през февруари е 100.4%, а от началото на годината натрупаната инфлация е 2.5%. Най-силен ръст на цените на продуктите от малката кошница отчитат храните - увеличението за предходния месец достига 0.7%.