Русенските работодатели губят оптимизма си относно наемането на нови служители през второто тримесечие на 2017 г. Това показва поредното обзорно изследване на „Менпауър България“ за заетостта през периода април-юни. Коригирана съобразно със сезонните колебания прогнозата е +6%, което означава, че броят на мениджърите, които възнамеряват да назначат нови хора, надвишава с 6 на сто тези, които възнамеряват на съкращават персонал. 
Това е най-слабият темп за наемане през последните три години. Прогнозата е по-ниска с 2 процентни пункта в сравнение с предишното тримесечие и намалява със 7 процентни пункта спрямо същия период на миналата година.
Демографската криза и обезлюдяването в някои региони на България, както и постоянно растящият дисбаланс между наличните работни места и нужните умения за тях сериозно затрудняват разрастването на бизнеса и ако компаниите и отделните индивиди не обърнат внимание на този обезпокоителен проблем, той ще се влоши, посочват от „Менпауър“. Този коментар се отнася с пълна сила за Русе, тъй като огромен брой фирми вече страдат от липса на технически кадри и нови назначения липсват не защото мениджърите не искат още хора, а защото кандидати с необходимото образование и умения за тези позиции няма. Затова и очакванията за увеличаване на персонала са минимални.
На обратния полюс е Пловдив, където оптимизмът расте и нетната прогноза на „Менпауър“ за втория по големина български град е +23%. Както „Утро“ обаче писа, Пловдив е лидер у нас в привличането на кадри от други области. За тази цел през миналата година се обединиха над 100 големи фирми от региона, които с помощта на общината и агенции за подбор на персонал водят целенасочена кампания за реклама на работните места в Пловдив и възможностите цели семейства да се преселят там, като се подсигурят освен с работа и с жилища и всичко необходимо, за да се установят на съвсем ново място.
В национален мащаб работодателите от всички 10 индустриални сектора очакват да увеличат заетостта през следващите три месеца. Според прогнозите им пазарът на труда ще бъде най-активен в сектора на производството (+26%) и търговията на едро и дребно (+23%), в които се отчита най-силното темпо на наемане от началото на изследването през първото тримесечие на 2011 г. Третият отрасъл, който очаква значително увеличение на работната сила с прогноза от +19%, е секторът на финансите, застраховането, недвижимите имоти и бизнес услугите, докато секторът на земеделието, лова, горското стопанство и риболова отчита най-слабата прогноза (+3%).
От анкетираните компании 24% предвиждат да увеличат своя персонал през следващите три месеца - повишение от 10% в сравнение с първото тримесечие на 2017 г. и с три процента повече спрямо същия период на миналата година. Четири процента от българските работодатели планират намаление на работната сила и 69% не очакват промяна на числеността на служителите.