Шофьор, останал без един пръст на ръката при трудова злополука, осъди работодателя си да му плати 12 750 лева обезщетение.
И.Ч. работел като шофьор - пласьор, но по съвместителство бил и оператор на машини и съоръжения във фирма със седалище във Велико Търново.
Злополуката станала през октомври 2013 година, когато, за да предотврати нагряване на дизеловия агрегат, захранващ предприятието с ток, дясната му ръка се подхлъзнала и попаднала във въртящата се перка на двигателя. Дланта и пръстите му били наранени, а показалецът премазан. Пострадалият постъпил по спешност в русенската болница, а след преглед при ортопед била ампутирана част от премазания му пръст. Следващите няколко месеца И.В. бил в болнични, но веднага след като изтекли, договорът му бил прекратен и той останал без работа. Тогава пострадалият решил да си търси правата и подал сигнал в НОИ за претърпяната трудова злополука. Въпреки, че в такива случаи работодателят е длъжен да уведоми Инспекцията по труда и НОИ, той не го бил сторил. 
Няма спор, че И.Ч. е станал жертва на трудова злополука. Това са преценили разследващите, а решението им е било потвърдено от Административния съд във Велико Търново, а впоследствие и от Върховния административен съд. 
Към момента дясната ръка на И.Ч. е с намалена функция, не може да я позва пълноценно и винаги ходел с ръкавица. Все още е без работа, но имал обещание да бъде нает в сервиз.
Районният съд постанови освен обезщетение от 12 750 лева, работодателят да плати адвокатския хонорар на останалия на улицата негов служител от 1500 лева, както и 500 лева разноски по делото.
Решението може да бъде обжалвано пред Окръжния съд в Русе.