Министерството на транспорта обяви обществена поръчка за доставка на специализиран кораб, който да маркира корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав от устието на Тимок до Силистра.
Корабът трябва да бъде доставен в Русе. С него ще се извършат пилотни дейности по така наречената поддейност 4.4 от проект „FAIRway Danube“, предвиждащи осъвременяване и актуализиране на навигационно-пътевата обстановка в общия българо-румънски участък на река Дунав. Основната работа е проверка на дъното и брега чрез модерна апаратура и разполагане на плаващи знаци (шамандури) в критичните участъци от българската част за поддържане на фарватера. 
Финансирането е по Механизма за свързана Европа. Общата стойност на проекта е 6 228 000 лв. с ДДС. Оферти се приемат до 20 април, ще бъдат отворени на следващия ден. 
20 дни след сключването на договора ще бъде приет график за работата по проекта. По технически и работен проект с 3D модел на кораба и брега ще бъде изработен плавателният съд. В поръчката се включва и модерното му оборудване, пробните изпитания и обучение на персонала, както и гаранционно обслужване на персонала.