Живeeщите в още два блока в Русе, които ще се санират през тази година по националната програма за енергийна ефективност, вече се запознават с проектните разработки, предвидени за техните сгради. Блок „Дилянка“ в кв. „Здравец изток“ и „Родина“ във „Възраждане“ са част от 17-те сгради, чието обновяване трябва да стартира тази година. Двете жилищни сгради са подали заявленията си за интерес и финансова помощ още през март 2015, като тристранните им договори за финансиране между общината, областния управител и Българската банка за развитие са сключени още през април същата година, но редът им за същинското саниране идва след две години. В момента то е на етап инвестиционно предложение, като предстои да се обяви обществена поръчка за избор на изпълнител. 
Предвижда се смяна на дограмата на двата блока, полагане на външна топлоизолация, подмяна на част от балконските парапети, топло- и хидроизолация на покрив, енергоспестяващо осветление в общите части, изграждане на нова мълниезащитна инсталация. Една от най-съществените и очаквани дейности е въвеждането на енергоспестяващи мерки за отоплителната инсталация.